Hieman hankkeesta

Dynamo -hankkeen kautta 16-25-vuotiaalla nuorella on mahdollisuus ideoida ja toteuttaa oma tapahtuma. Hankkeen henkilökunta auttaa, sparraa ja kouluttaa osallistujia. Villeimmätkin ideat otetaan käsittelyyn ja katsotaan, mihin ne johtaa. Luvassa on yhdessäoloa ja uuden oppimista. Lopuksi Dynamo-ryhmä saa porukalla tarjota kaikille alueen nuorille tekemistä uuden tapahtuman muodossa.

Nuoret Etelä-Savon dynamoina on Etelä-Savon ELY -keskuksen rahoittama ESR- hanke ja sitä hallinnoi Suomen Nuorisoseurat ry. Pääyhteistyökumppaneina toimivat Mikkelin kaupungin nuorisopalvelut, Ohjaamo Olkkari, Pieksämäen nuorisotoimi ja Suomen nuoriso-opisto. Hanke on alkanut 1.1.2022 ja se päättyy 31.8.2023. Hankkeen päämäärä on THL: n vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tuloksiin pohjautuen ehkäistä nuorten syrjäytymistä nuoren omaa toimijuutta tukien.

Nazia Asif

044 491 4943

Dynamo -hankkeen projektipäällikkö

 • Projektipäällikkö vastaa hankkeen kokonaisuuden toteutuksesta sekä yhteistyöstä kumppaneiden kanssa.
 • Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja toteutus yhteistyössä järjestön viestintävastaavien kanssa
 • Dynamo-ryhmien ohjaajana toimiminen (suunnittelu, toteutus, arviointi) sekä tapahtumatuotannon valmentaminen 

Tiina-Riikka Turunen

044 733 1302

Dynamo -hankkeen projektityöntekijä

 • Dynamo-ryhmien ohjaajana toimiminen (suunnittelu, toteutus, arviointi) 
 • Nuorten onnistumisen tukeminen 
 • Hankkeen viestintä
 • Tapahtumatuotannon valmentaminen

Henna Liiri-Turunen

044 207 3072

Suomen Nuorisoseurat ry: n kehittämispäällikkö

 • Kokonaisvastuu hankkeen toteutumisesta ja hankkeen sisällöllinen tuki osallisuus- ja moninaisuusasioissa 
 • Hankehenkilöstön esihenkilönä toimiminen sekä hallinnollisesta työstä vastaaminen  


Esko Korpelainen

044 493 5373

Dynamo -hankkeen projektityöntekijä

 • Dynamo-ryhmien ohjaajana toimiminen (suunnittelu, toteutus, arviointi) 
 • Nuorten onnistumisen tukeminen 
 • Ryhmäytymisen ja ryhmädynamiikan varmistaminen 
 • Nuorten henkilökohtainen ohjaus ja poluttaminen (suunnittelu, toteutus ja arviointi)