Nazia Asif

044 491 4943

Dynamo -hankkeen projektipäällikkö
Hum. kandi (maisteriopinnot kesken Helsingin yliopistossa)

  • Projektipäällikkö vastaa hankkeen kokonaisuuden toteutuksesta sekä yhteistyöstä kumppaneiden kanssa.
  • Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja toteutus yhteistyössä järjestön viestintävastaavien kanssa
  • Dynamo-ryhmien ohjaajana toimiminen (suunnittelu, toteutus, arviointi) sekä tapahtumatuotannon valmentaminen 

Aki Menna

044 493 5373

Dynamo -hankkeen projektityöntekijä
Nuoriso-ohjaaja (tekeillä sosionomin opinnot
Xamk: ssa)

  • Dynamo-ryhmien ohjaajana toimiminen (suunnittelu, toteutus, arviointi) 
  • Nuorten onnistumisen tukeminen 
  • Ryhmäytymisen ja ryhmädynamiikan varmistaminen 
  • Nuorten henkilökohtainen ohjaus ja poluttaminen (suunnittelu, toteutus ja arviointi)

Henna Liiri-Turunen

Suomen Nuorisoseurat ry: n kehittämispäällikkö
Filosofian maisteri

  • Kokonaisvastuu hankkeen toteutumisesta ja hankkeen sisällöllinen tuki osallisuus- ja moninaisuusasioissa 
  • Hankehenkilöstön esihenkilönä toimiminen sekä hallinnollisesta työstä vastaaminen