2. Kehtaa myydä Dynamo -tuotanto kohderyhmällesi – nuoren kiinnittäminen ryhmään

Myönnetään ensimmäiseksi, että nuoren kiinnittäminen Dynamo -tuottajaryhmään on yhtä haastavaa kuin, mihin tahansa muuhun toimintaan. Tarvitaan työtunteja, sinnikkyyttä ja omaa heittäytymistä, jotta nuoren saa lähtemään mukaan toimintaan. 

Aivan ensimmäiseksi mieti, mitä markkinoit.  

Me ajattelimme hankkeen alussa, että tapahtumatuotanto täytyy pystyä pilkkomaan palasiin, jotta sieltä nousisi esiin joku erityinen asia, mikä nuorta kiinnostaa ja, miksi hän lähtisi mukaan tuottamaan tapahtumaa.  

VÄÄRIN.  

Haastattelimme yhdeksää Dynamo -toimintaan osallistunutta nuorta ja jokainen heistä sanoi, että KAIKKEIN KIINNOSTAVINTA oli nähdä koko kokonaisuus. Se, mistä asioista tapahtumatuotannon prosessi koostuu. 

Esimerkiksi Milla puki ajatuksen näin, kun häneltä kysyttiin, mikä Dynamo -toiminnassa ja tuottamisessa kiinnosti: No se uuden oppiminen, ja just se, että, mitenkä yksi asia johtaa toiseen. Tapahtumatuotanto on vähän niinku palapeli mitä lähdet rakentamaan. Että joskus saattaa olla väärä palikka, mihin yrität sitä saada. Joku palikka vaan käy sitten siihen. 

Miro kuvaa samaa asiaa takahuonevertauksella: ”ehkä varmaan niin sanotusti backstage niinku, että se, mitä siellä takana tapahtuu. Niin se jäi tietenkin mieleen, koska se oli osa sitä koulutusta ja tosi kattavasti pääsin niinku ja yllätyinkin siitä, kuinka kattavasti pääs mukaan kaikkeen tommoiseen suunnitteluhommaan, niinku ihan ryhmäsuunnittelun ja tommoiseen ja näkee niinku sitä koko hommaa. 

Koko kokonaisuus siis kiinnostaa. Pala palalta, askel askeleelta. 

Jako neljään, Dynamon ryhmäprosessi 

Loimme Dynamoon prosessin, joka auttaisi meitä ohjaajina hahmottamaan, missä kohden me olemme ryhmän kanssa menossa. Päädyimme jakamaan prosessin neljään osaan: ryhmään kiinnittäminen (casting!), ryhmään tuleminen (arrival!), ryhmään jääminen (staying!) ja ryhmän jälkeinen aika (after life!).  Tässä kappaleessa käsittelemme kaksi ensimmäistä osaa. 

1. Ryhmään kiinnittäminen 

Tästä siis aloitetaan! Aika ennen kuin ryhmä on pystyssä. Aluksi mietitään, milloin aiotaan pitää ensimmäinen ryhmäkokoontuminen. Asetetaan se mieluusti noin kahden kuukauden päähän. Kyllä, jätetään runsaasti aikaa ryhmän perustamiseen ja markkinointiin. 

Tila ryhmäkokoontumisiin 

Markkinointia varten mietitään aivan ensimmäiseksi, missä ryhmä tulee kokoontumaan. Tila vaikuttaa aivan valtavasti siihen, tuleeko porukka paikalle, viihtyykö se tulevaisuudessa mukana ja millaiseksi porukan työskentely muodostuu. Ja muista tietenkin se, että paikka on selkeästi merkitty ilmoituksiin.  

Varaa tila ajoissa teidän käyttöönne. Tila kannattaa aina varata vähintään puoli tuntia ennen kokoontumista ja toinen puoli tuntia kokoontumisen jälkeen omaan käyttöön. Siis ainakin puoli tuntia. Jos aiot keitellä kahvia, niin ehkäpä jo vähän aikaisemmin. 

Yksi tunnelmaan ja ilmapiiriin vaikuttava asia on ympäristö kaikkine yksityiskohtineen. ”Ympäristö on tunnelman tapahtumapaikka” sanoo Marjo Rantanen kirjassaan Tunnelmajohtaja. Hänen kirjansa palaveripaikan tarkistuslista on toiminut myös Dynamossa inspiraationa, kun tilaan liittyviä asioita on pohdittu. 

CHECK: 

  • Millainen valaistus tilassa on? Ylipäätään huolehdi, että tilassa on valot. Valoisuus luo tervetulleen fiiliksen ja viestii siitä, että paikka on auki. Siellä on tarkoitus tapahtua jotakin! 

  • Pystyykö tilassa liikkumaan ja jakautumaan ryhmiin? Lyömme vetoa siitä, että teette hommia myös pienryhmissä. 

  • Pystyykö tilassa työskentelemään, niin, että kaikki näkevät toisensa? Ympyrämuodostelmat ovat vaan todella tasa-arvoisia! 

  • Onko tilassa käytössä tekniikkaa? Voi olla, että haluatte katsoa yhdessä työn etenemistä tai työtä inspiroivaa materiaalia (tv, videotykki tms.). 

  • Millainen tilan happitilanne on? Täytyykö ottaa huomioon tuuletus ja tauotus sen mukaan? 

  • Onko tilassa mahdollisuus keittää kahvia ja teetä? Ja ehkä tehdä vähän välipalaa? Nämä ovat kaiken huolenpidon osoittamisen kannalta tärkeitä seikkoja. 

Meidän kokemusten mukaan parhaimmat paikat ovat nuorille jollain tavalla jo ennestään tuttuja. Paikan suhteen kannattaa myös pohtia mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä ja muita paikan mahdollisimman yhdenvertaiseen saavutettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Paikka, jonne pääsee vain vanhempien kuskauksella, sulkee varmasti jengiä pois. 

Dynamo -hankkeen aikana kokoonnuimme Pieksämäellä etenkin nuorisotilalla ja Mikkelissä Ohjaamo Olkkarin tiloissa. Hyviä vaihtoehtoja ovat myös erilaiset järjestöille tarkoitetut talot ja esimerkiksi kirjastoilla voi olla myös yleisölle avoimia tiloja, joissa kokoontua. Vinkkaamme myös nuorisoseurantaloista. Monessa talossa on ihan oma uniikki fiilis, joka ryydittää tekemistä! 

Yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä kohderyhmää nakittamassa 

Me emme olisi saaneet missään nimessä meidän Dynamo -porukoita kasaan ilman yhteistyötä. Etenkin etsivä nuorisotyö on ollut sekä Mikkelissä että Pieksämäellä avainasemassa potentiaalisia ryhmäläisiä etsiessä. Lisäksi mahdollisuudet vierailla toisen asteen oppilaitoksissa on ollut hedelmällistä.  

Kun siis tiedät, mitä markkinoit, voit ryhtyä miettimään, missä markkinoit. Missä teillä voisi potentiaalisesti tavoittaa nuoria? Ota rohkeasti yhteyttä ja ennen kaikkea käytä aikaasi siihen, että kerrot tulevasta toiminnasta nuorisopalveluille, etsivälle nuorisotyölle, Ohjaamon toimijoille ja kouluille. Pyri saamaan kouluille toiminnallisia esittelytilaisuuksia, joissa porukat näkevät ja kuulevat, MILLAISET ohjaajat toimintaa vetää ja MITÄ tuleman pitää. 

Ohjaaja markkinoi myös itseään 

Ja muutenkin, tuo vain itseäsi esiin; somessa, vierailuilla ja kahdenkeskisissä tapaamisissa. Jos pystyt saamaan ”pikaihastuksen”, luottamuksen, aikaan, sitä taatumpaa on, että saat porukat kurkistamaan varsinaista toimintaa. Ja pääset rakentamaan ryhmäläisten kanssa oikean luottamussuhteen. Dynamo -nuoret toivat haastatteluissa ilmi sen, että arvostavat ohjaajassa avoimuutta, innostusta ja halua kuunnella ryhmäläisiä.  

Tarkoitamme tällä sitä, että mitä tutummaksi pääset potentiaalisten ryhmäläisten kanssa, sitä helpompi sinun on markkinoida ryhmää. Markkinointi tarvitsee toistoa ja se tarvitsee kanavan. Kaikkein tehokkain kanava on keskusteluyhteys sinun ja nuoren välillä. Tässä kohtaa tulevan ohjaajan täytyy uskoa omaan asiaansa ja uskaltautua myymään se eteenpäin.  

Just se, että oppii niinku sitten tapahtuman tuotannosta ja ryhmässä olemisesta. Ja löytää just niitä niinku omia vahvuuksia ja oppii mahdollisesti itsestä jotain ja sitten tavallaan vähän sillai niinku maallikkona enemmän semmoinen ajatus, että ihan se että näet jonkun Etan jossain Mikkelissä.” 
Henna - Dynamo 

Se on myös hyvä tapa saada ystäviä. koen, että olen saanu todella monia läheisiä ystäviä sen ryhmän kautta. Voit tutustua ihmisiin, keihin sulla ei ole mitään mahdollisuutta muualla ystävystyä. Pääsee tekemään itselleen sitä, mitä ite haluaa tehdä, että oikeesti pääset työstämään sitä, mitä SÄ ja sun ryhmä haluaa. Ja se on mun mielestä tosi tärkeetä, että nuori saa oman äänensä ja niinku sen, mitä se haluaa tehdä.” 
Gülsüm - Dynamo 

Perinteiset markkinointikanavat käyttöön: juliste, some, media 

 Markkinoinnissa ehkä yksi tärkein muistettava asia on, että saadaksesi kymmenen tyyppiä mukaan sinun tarvitsee markkinoida asiaasi sadalle. Siksi koulut ovat hyviä paikkoja hengailla ja tehdä erilaisia workshoppeja. Siellä tavoitat massoja kerralla. 

Tähän mennessä olet miettinyt ja VARANNUT ryhmällesi kokoontumispaikan, pähkäillyt myyntipuheen (nykyään sitä kutsutaan kaiketi myös jenkkityyliin pichaukseksi), luonut yhteistyöverkoston, rohkaissut itseäsi olemaan paras sinä ja nyt sitten viimeistellään tämä kaikki markkinointimateriaalilla.  

Kaikilla yhteistyökumppaneilla täytyy olla ryhmän mitä, miksi ja milloin -listaus käsillä, jotta voitte tarjota tiedon yhteneväisenä nuorelle. Jos ja kun sinulla on yhteistyökumppaneita, on myös heidät hyvä tuoda ilmi mainosmateriaalissa. Onko ryhmä ilmainen ja tarjoatko siellä kahvit? ”Siellä saa snäkkiä” nostettiin nuorten haastatteluissa esiin. Snäkillä on siis väliä! Kannattaa kertoa siitä ilmoituksessa! 

Millaisella ilmeellä sitä nyt sitten lähtisi markkinoimaan omaa ryhmäänsä?  

Ilme. Tämän päivän visuaalisen materiaalin kuluttaminen on niin runsasta, että on hyvä pysähtyä pieneksi hetkeksi, millainen materiaali tavoittaa nuoret. Mutta vain hetkeksi.  

Osallistuimme alkutalvesta 2023 Dynamon työntekijöiden kanssa Digitaalisen osaamiskeskus Verken somekoulutukseen. Mieleen jäi vahvasti lausahdus, hyvin vapaasti lainaten, että ”huonointa” somen käyttöä on, ettei julkaise ollenkaan. Tämä siis välikannustuksena! Sometrendejä tulee ja menee ja me opimme osan niistä. Tärkeintä on, että rohkeasti kokeilee! 

Mutta se ilme. Silti. 

Meillä Dynamossa, 70- ja 80 -luvuilla syntyneinä ajattelimme, että otamme oikean polkupyörän dynamon  Dynamon logohahmoksi. Se tuntui aivan itsestään selvältä: ”Dynamo sytyttää valon”. Mutta, kun haastattelimme 2000- luvulla syntyneitä ymmärsimme, että nykyään ei enää ole pyörissä dynamoita, joilla hangata valoa elokuun yöhön. On siis hyvä yrittää hiukan hahmottaa, mitä kieliä (äidinkieli, kuvakieli, muotokieli) 2020 -luvun nuori puhuu. 

Niin se ilme. Kyllä. 

Pieksämäen Dynamo -ryhmän Mika toi haastattelussaan ilmi, että kannattaa käydä läpi nuoria kiinnostavia festareita ja oppia niistä, millainen muotokieli nuoria saattaisi kiinnostaa. Esimerkkeinä hän heitti mm. Blockfestin ja Weekendin. Jos lähettyvillä on nuoria, voi heitä hyödyntää, mutta myös aikuinen voi oppia nuorten maailmasta, jos niin haluaa. Seuraa somessa nuoria kiinnostavia asioita, kuuntele nuorilla trendaavaa musiikkia ja käy kurkkimassa nuorten tapahtumia. Ihan livenä.VOIDAANKO LAITTAA DYNAMON SPOTIFY KUUNTELUUN? 

Kun tiedät, millaisen mainoksen haluat, tee siitä juliste, somemainos ja lentolehtinen. Me Dynamossa vannomme tähän kolmiyhteyteen. Raaski käyttää muutamia kymppejä maksettuun somemarkkinointiin. Ja muista! Markkinoinnin tulee aina tapahtua monilla kanavilla yhtä aikaa. Pyydä myös yhteistyökumppaneitasi jakamaan tietoa omia tiedotuskanaviaan pitkin. Tehkää tämä kaikki yhdessä ja YHTÄ AIKAA. 

Meillä Dynamossa seuraava haaste on valloittaa Tiktok, Tutkimusten mukaan siellä nuoret ovat tällä hetkellä aktiivisia. Ensimmäisen hankkeen aikana keskityimme lähinnä Instagramiin. Emme nyt julistaudu someguruiksi, mutta kannustamme ottamaan kanavat haltuun. Jeesiä kyllä löytyy vaikkapa tuolta Verken sivuilta.  

Tuntuuko työmäärä hurjalta? Näin paljon otettava huomioon jo ENNEN ryhmää. Me Dynamossa luvataan, että työ palkitaan. Se, että olet siinä porukassa, joka saa ryhmän alkamaan on aikas kivaa! 

2. Ryhmään tuleminen 

Etenemme Dynamon ryhmäprosessissa siihen päivään, kun ryhmä alkaa. Tänään on paljon pelissä! Minkä fiiliksen eli tunnelman porukat aistivat tullessaan paikalle?  

Suosittelemme, että olet mahdollisuuksien mukaan jokaiseen ryhmäkerralle tulevaan henkilökohtaisesti, esimerkiksi viestillä, yhteydessä. Voit vielä kertoa, missä paikka sijaitsee, mitä ensimmäisellä kerralla tehdään ja muistuttaa, että välipalaa on tarjolla.  

Suurin osa ihmisistä JÄNNITTÄÄ uusia asioita, paikkoja ja IHMISIÄ. Tämä on meidän kokemuksemme. Ja myös meitä ohjaajiakin luultavammin jännittää. Vähintään se, kuinka monta henkilöä saadaan paikalle aloittelemaan ryhmää. 

Aloitetaan ensimmäinen kerta taas tilan tsekkauksella 

Kuten jo aiemmin vinkkasimme, tsekkaa tilan valaistus. Onko siihen mahdollista vaikuttaa? Vaikka sähköä tarvitsee säästää, älä tee sitä ensimmäisellä kerralla. Huolehdi siitä, että tapaamispaikka näyttää valaistuksen puolesta siltä, että siellä on tapaaminen.  Ulkovalot ovat päällä ja tiloissa on valot. 

Toimivatko tilan ovet normaalisti ja, onko tilaan helppo löytää? Olisiko joku hyvä laittaa jo ovelle vastaan sanomaan päivää ja ohjaamaan eteenpäin?  

Ja, missä kohdassa otetaan kahvi tai muu juoma mukaan??? Muki voi olla ihana turva, johon tarrautua, johon tuijotella, josta siemaista juomaa. Kahvia ottaessa tulee luonnollista keskustelua: otatko maitoa? Entäs sokeria? 

Varaa tilaan kaikki tarvitsemasi välineet jo etukäteen. Aseta ne näkyville, niin, että tuleva ryhmäläinen voi nähdä, että jotain täällä tänään tehdään, kun on erilaisia työvälineitä esillä. Ja toisaalta sinun ohjaajana ei tarvitse hosua kaapilla saksia etsimässä. Voit keskittyä tyyppeihin, jotka ovat edessäsi. Voit keskittyä kohtaamaan. 

Tunnelman tsekkaus 

No se oli se yleinen olotila, se taustapiiri, se fiilis siinä ryhmässä, että se vaan tuntui siltä sillein intuitiivisesti. Ei sitä voi paremmin selittää, kun se oli semmoinen hetken mielijohteen, semmoinen tunnetila enemmän kuin mitään muuta, mitä voi älyllisesti järkeistää. 
Pertti - Dynamo 

Tunnelmat ja tunteet tarttuvat. Siksi suosittelemme kaikessa tekemisessä, jos vain mahdollista, ennakointia. Vapauta itsellesi mahdollisimman paljon energiaa ryhmän ohjaamiseen ennakoinnilla; kuuntelemiseen, reagointiin ja mahdollisuuksiin keskustella. Jatkossa ryhmä tekee ison määrän päätöksiä itse, mitä tulee tapahtuman tekemiseen. Sinä kuitenkin ohjaajana johdat ryhmän tunnelmaa ja mahdollistat turvallisen ilmapiirin syntymisen.  

Itsehän emme Dynamossa ole aina pystyneet ennakointiin ja siksi suosittelemme kokemuksesta lämpimästi. Varsinkin kiire ja viime tippa syövät sinun omaa fiilistäsi. Se, jos ryntäilet edestakaisin kireänä ryhmän saapuessa, saattelee tunnelman myös ryhmään. Suojele varsinkin ensimmäistä kokoontumiskertaa huonoilta viboilta. Näin voitat porukan puolellesi helpommin.