7. Osallisuuden näkökulmat Dynamo -toiminnassa

“Tää on niin kuin hiekkalaatikko, sä saat ite vaivata joka ikisen vaiheen prosessissa” 
Mika, Dynamo –tyyppi 

Karoliina Tyrväisen (yhteisöpedagogi AMK) Dynamosta tehdyssä opinnäytetyössä selviää haastattelujen perusteella, että Dynamo –tuottajat ovat kokeneet vahvaa osallisuuden tunnetta Dynamon toiminnoissa. Sama asia selviää myös projektipäällikkö Nazia Asifin kulttuurituottaja YAMK –opintoja varten tehdyissä haastatteluissa. Kummassakin työssä on vertailupohjana käytetty Suomen Nuorisoseurojen osallisuusportaita. 

Osallisuuden suhteen Dynamossa olemme kiivenneet askelmalle neljä ja viisi. Karoliinan työssä tuodaan esille, että nuoret ovat saaneet paljon tukea ohjaajilta tapahtuman tekemiseen, mutta koettu yhdenvertaisuus nostaa kokemuksen askeleen ylöspäin todelliseen osallistumiseen. 

Tunnistamme Dynamossa viidennen portaan.  

Dynamossa ohjaaja ohjaa ennen kaikkea ryhmää eli ryhmähenkeä. Tapahtumatuotannon osalta kaikkein tärkeintä on, että ohjaaja tuo tietoa ryhmälle. Jos ryhmässä esitetään, että yleisöä kiinnostaa JVG, Ege Zulu ja Etta, ohjaaja selvittää, mitä kukin artisti kustantaa ja sen jälkeen ryhmä voi tehdä päätöksensä tämän tiedon perusteella. Paljonko on rahaa käytössä? Kuinka paljon halutaan käyttää rahaa artistiin? Ohjaaja fasilitoi, mutta ei ota kantaa.  

Tieto johtaa ryhmän päätöksentekoa. 

“No kyllähän se oikeastaan on meidän suunnittelemaan ja sitten ne käytännössä enemmän niinku toteutti ja auttoi sitä.” 

OSALLISTAVA TYÖTAPA SELKÄRANGASTA? 

Jo päättyneen SOKRA –hankkeen mainio julkaisu Osallisuuden edistäjän opas marssittaa eteemme loistavan periaatelistauksen osallistavasta työtavasta: 

  1. Ihminen osallistuu toimintaan tai palveluun omaehtoisesti.  
  2. Osallistujan kanssa etsitään yksilöllisiä ratkaisuja.  
  3. Osallistuja kohdataan kunnioittaen ja kategorisoimatta. 
  4. Yksin jääneet ja omiin oloihinsa päätyneet löydetään ja saadaan mukaan toimintaan.  
  5. Toimintaa tai palvelua kehitetään yhdessä.  
  6. Toiminta vahvistaa osallistujan vaikuttamismahdollisuuksia myös toiminnan ulkopuolella.  
  7. Ihminen pääsee osaksi itselleen tärkeää yhteisöä.  
  8. Ihminen pääsee nauttimaan yhteisestä hyvästä ja voi osallistua sen tuottamiseen ja jakamiseen tasavertaisena muiden kanssa. 
  9. Ihminen saa arvostusta, kiitosta ja yhteyksiä muihin ihmisiin. Yhteiskuntaryhmät kohtaavat. 
  10. Osallisuutta edistävät keinot juurtuvat osaksi jatkuvaa toimintaa.