3. Startataan Dynamo -tuotanto: kohti uutta tapahtumakonseptia! 

“Kun tuli just niitä junnaustilanteita, niin eihän me nuoret olisi välttämättä pystytty edes silleen tekemään, kun ei ole tietoa silleen. Että sitten vähän silleen tökittiin ohjaajan kautta, että annettiin vaikka esimerkkejä ja sitten silleen. Sitä ei niinku tykitetty meidän päähän, että nyt tehdään näin vaan just se, että sitä ryhmää ohjattiin eteenpäin, se ASIA pysy siinä meidän käsissä tietyllä tavalla.” 
Henna, Dynamo -tyyppi 

Tämä on TUOTANTOPROSESSIN alku.  

Ryhmäprosessin jo ansiokkaasti aloititkin. Nyt ryhdytään porukan kanssa tekemään uutta tapahtumaa. Paino sanalla uutta. Dynamo pyrkii vastaamaan aidosti kysymykseen, mitä nuoret omalla paikkakunnallaan haluavat. Millaisen tapahtuman nuoret itse haluavat tehdä ja millaiseen tapahtumaan paikkakunnan nuoret haluavat osallistua? 

Lähtökohtaisesti Dynamon nuoret eivät tarjoa vinkkejä muille festareille tai tee tilauksesta johonkin muuhun tapahtumaan nuorille sopivaa juttua. He tekevät omaa juttua.  

Oma juttu mahdollistaa Dynamon erityispiirteen toteutumisen. Osallisuus on johtotähtenä, kun Dynamossa aletaan tekemään tapahtumaa. Ohjaaja ohjaa ryhmää luoden turvallisen ja avoimen ilmapiirin, tunnelman, MUTTA ryhmä johtaa tuotannon prosessia. Ryhmä päättää, mitä tuotantoon tulee. 

Ohjaaja ohjaa ryhmää --> luottamus, turvallisuus, avoimuus --> ryhmä vapautuu, uskaltaa ottaa kantaa --> Tekee ryhmänä kollektiivisia päätöksiä <-- ohjaaja tuo tietoa ryhmälle  = uusi tapahtuma! (tähän jonkinlainen kaavio) 

 Miten se meidän kokemustemme mukaan tapahtuu? Ensinnäkin on muistettava yksi viestintään liittyvä kulmakivi: TOISTO. On muistettava toistaa sitä, että “te saatte päättää”. Siis joka kerta ja monta kertaa. 

Juontajat treenaa, Painajaisten Paukkula

 Dynamossa jokainen nuorten idea otetaan ryhmän käsittelyyn. Se tuodaan esimerkiksi kirjoittamalla esille koko ryhmälle ja siitä keskustellaan. Ryhmien palaute Dynamossa on ollut, että se on tärkeä keino saada ryhmäläiset ottamaan osaa päätöksentekoon. Keskustelemaan ja arvostamaan etenkin omia ideoita ja osaamista. Toki myös muiden, mutta meidän kokemusten mukaan juuri oman idean ääneen sanominen on se hankala juttu useimmiten. 

 Kun ryhmä tekee päätöksiä, se lisää hallinnan tunnetta asioiden hoidossa. Meillä ohjaajina saattaa olla oman tietotaitomme tai kokemuksemme kautta jo aavistus, että tämä ei ehken nyt onnistu. Että, ehkä ulkoilmaelokuva on vaikea toteuttaa kesäkuussa. Mutta on tärkeää pitää mölyt mahassa ja antaa ryhmän tehdä päätös annettujen tietojen valossa. Täytyy uskaltaa antaa valta pois itseltä ja madaltaa oma status samalle tasolle, kun puhutaan tuotannosta.