5. Dynamo –tuottajiin jääminen; ohjaajan mahdollistajan polku alkaa 

Kaiken ytimessä on kohtaaminen 

 

Kaikki alkaa kohtaamisesta. Miten saada toiselle sellainen fiilis, että olen huomannut hänet? Ja kuullut hänet? 

Me kysyimme Dynamo –nuorilta, miten he haluavat, että heidät kohdataan. Tässä muutamia vastauksia: 

 • “Myönteisesti syrjien. Esim. kun kerron, että olen autistinen, niin he vastaavat, etten ole kuin muut autistiset, jotka he ovat tavanneet” 
 • “Avoimesti, omana persoonana, ennakkoluulottomasti ja olettamatta. Arvostaen ja kunnioittaen, tilanteesta riippumatta. ”Siviilissä” nuorena aikuisena ja yllämainitsemalla tavalla. Ohjaajana, luottaen ammattitaitooni ja osaamiseeni iästä riippumatta.” 
 • “Haluan, että minut kohdataan avoimesti ja ennakkoluulottomasti.” 
 • “Ihmisenä ja tasa-arvoisesti" 
 • “Haluaisin, että minut kohdataan ystävällisesti ja omana itsenäni” 
 • “Tarkkasilmäiset nuoret huomaavat, jos aikuinen on välinpitämätön eikä aidosti ole kiinnostunut nuoresta tai nuoren mielipiteistä. Ryhmätilanteissa on tärkeää, että jokaista nuorta, itseni mukaan lukien, kohdellaan samalla tavalla ja että nuorelle tulee kuultu olo ideasta tai ajatuksesta riippumatta.” 

Ihmiset tarvitsevat tuntea olevansa osa jotain yhteisöä. Sen todistaa dynamolaisten vastaukset, kun heiltä kysyttiin, mikä saa heidät tuntemaan olevansa osa jotain asiaa tai porukkaa sekä, miten tärkeä se tunne on heille. 

 • “Positiivisten kommenttien saanti sekä tsemppaus pienistäkin onnistumisista tai itsensäylittämistilanteissa on tärkeää ja voi olla isompi juttu joillekin, kuin arvata saattaa.” 
 • “Että minut otetaan mukaan hyvin ja saan olla oma itseni, ja saan myös ilmaista oman mielipiteeni.” 
 • “Yhteisöllisyys. Huomiointi ja paikalla olo.”  
 • “Se, että minua kuunnellaan ja pystyn olemaan oma itseni, saavat minut tuntemaan siltä, että olen mukana ja porukassa. Se fiilis on minulle korvaamaton.” 
 • “Ollaan läsnä ja kuunnellaan, vapaus olla ja olla oma itseni. Arvostus ja kunnioitus, samalla tasolla oleminen.” 
 • “Tunne on erittäin tärkeä ja vaikuttaa voimakkaasti itsetuntoon, luottamukseen ja mielen hyvinvointiin.” 
 • “Kun mielipidettäni kysytään. Tunne on elintärkeä.” 
 • “Hyvä ja turvallinen keskusteluilmapiiri, jossa saa tuoda omat ideat, tunteet, mielipiteet ja toiveet helposti esille. Ryhmäläiset ja ohjaajat kohtaavat toisensa positiivisella ja ennakkoluulottomalla asenteella. Fiilis on tärkeä minulle.” 

 

TAKAISIN DYNAMON RYHMÄPROSESSIN KIMPPUUN 

No niin! Me Dynamossa rakastamme prosesseja. Ehkäpä oletkin jo huomannut sen?  

Haluamme esitellä sinulle vielä kaksi viimeistä osaa meidän Dynamo -ryhmäprosessistamme. Ollaan vakaasti sitä mieltä, että prosessin omaksuminen auttaa ohjaajia fokusoimaan energiat ja ajatukset oikeisiin asioihin oikealla hetkellä. Meitä se on jeesinyt kasaamaan ajatukset monta kertaa! Öö, mitäs meidän nyt sitten seuraavaksi pitikään tehdä? Sitä olemme peilanneet prosessin kautta. Kun, emme kai me ole ainoita, joilla välillä suunta harhautuu? Dynamo –prosessi on meille toiminut kompassina. 

Suunnittelu ryhmätyö SVC

3. Ryhmään jääminen 

Oletko joskus aloittanut harrastuksen? Käynyt siellä muutaman kerran? Oletko jatkanut vai lopettanut noiden muutaman kerran jälkeen? Mikä on vaikuttanut siihen, että olet päättänyt tulla myös jatkossa paikalle?  

Dynamo -prosessin toisessa kohdassa kiinnitettiin huomio ryhmän aloituspäivään. Se tehtiin tilan kautta ja keskittymällä fiiliksen luomiseen ja poistamalla epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä kuten, miten tilaan pääsee tai, tunnenko ryhmästä ketään (eli yritettiin tehdä meidät ohjaajat tutuksi jo ennen ryhmän alkua!).  

Dynamo –prosessin kolmas osa keskittyy oikeastaan neljään ensimmäiseen kertaan. Niillä kerroilla pyritään ohjaajina tekemään sellainen vaikutus, että ryhmään halutaan jäädä. 

Kun se, että sait jengin tulemaan ekalle kerralle ei tietenkään takaa, että he tulevat jatkossa. Onko kamalan lannistavaa? Ei! Otetaan tämä haasteena! 

Ja joka tapauksessa pieni prosentti jää aina pois. Se ei ole sinun mokasi, näin vain on. Koska se, mitä tarjoat ei ole kaikkien juttu. Mutta ennen kaikkea, elämä on sellaista, että aika ei vain ole kaikille juuri sopiva. Meidän omaan kokemukseemme perustuva arvio on, että potentiaalisia ryhmäläisiä kannattaisi kerätä noin 30 % enemmän kuin ajattelee sitten varsinaista ryhmää olevan.  

Olemme poimineet Dynamon ryhmäprosessin kolmanteen osaan keskiöön: 

 • rutiinit eli, miten ryhmästä tulisi rutiini osallistujilleen? 
 • keskustelut eli, miten ne toimivat ryhmähengen kehittäjinä? 
 • huolenpidon eli, miten konkreettisesti osoitat teoillasi välittämistä ryhmäläisillesi?  

Näillä kaikilla toimilla ohjaaja pyrkii tietoisesti tekemään töitä sen eteen, että ryhmäläinen valitsee tulla uudelleen Dynamo -tuottajaryhmään. 

Ryhmästä tulee rutiini

“Sain olla sellaisessa ryhmässä mukana, missä oli hyvä olla ja siitä tuli osa rutiinia, että tänne tullaan aina tietty arkipäivä ja tehdään tietynlaiset asiat. Se ei ollu työn kannalta oikeastaan, että se oli koko ajan semmoista vapaavalintaista ja sai olla mukana vaikuttamassa asioissa. Edelleen sanon sitä ryhmähenkeä, se kasvo koko ajan paremmaksi ja paremmaksi.” 
Eetusanteri, Dynamo –tyyppi 

Päättäkää yhdessä päivä, kellonaika ja paikka (tämä siis luultavammin on se tila, jossa parhaillaan olette) viikoittaisille ryhmäkokoontumisille ja pitäkää niistä kiinni. Tapahtuman tekemiseen täytyy varata vähintään kolme kuukautta aikaa. Ajantarve on tietenkin sidoksissa tapahtuman kokoon, mutta testatusti kolmessa kuukaudessa voi saada aikaiseksi 450 henkilöä vetävän tapahtuman neljällä artistilla ja 10 000 euron budjetilla. 

Jos sinulla on mahdollisuus, varaa kuitenkin enemmän aikaaSaatte enemmän irti tapahtuman tekemisestä ryhmänä ja enemmän yhteisiä muistoja. Myös kiire yllättää vähemmän, kun on varattu aikaa asioiden tekemiseen. Me teimme Dynamossa PMK Track Festin kolmessa kuukaudessa ja Summer Vibes Clubin noin viidessä kuukaudessa. Budjetit pyörivät kummassakin tapahtumassa samoissa lukemissa. Aikaan vaikuttaa myös, kuinka paljon ohjaajalla on aikaa käyttää tapaamisten ulkopuolella tiedon keräämiseen ryhmälle. 

Me pidimme tiukasti kiinni siitä, että tapaamisia ei peruttu. Myös sinun on hyvä lähteä siitä näkökulmasta. Tapaamiset pidetään sovittuna aikana ja sovitun pituisina. Näin ei kenellekään tulee ongelmia kyytien kanssa tai epävarmaa oloa, miten hommat etenevät ja tehdäänkö tämä loppuun asti. Varsinkin alkupäässä on todella tärkeää pyrkiä siihen, että ohjaaja pitää sovitusta kiinni. Ryhmäläiset voivat sluibailla, ohjaaja ei.  

Se luo luottamusta ja vähentää säätöä. Pitkät tauot vaikuttavat ryhmän motivaatioon. 

Nykyään säädön määrä on isompi. Mahdollisuus tavoittaa ihminen koko ajan, on luonut kulttuuria, jossa tapaamisia ja tapaamisaikoja muutellaan lyhyelläkin sykkeellä. Ei oteta sitä tapaa Dynamon ryhmätoimintaan mukaan. Säästät siinä omaakin energiaasi tärkeämpiin asioihin.  

Mitä kuuluu? Se toimii aina

“Varmaan sen takia, et siinä vaiheessa mulla ei ollu mitään semmoista kunnon rutiinia, niin sit oli joku asia, joka tapahtui viikoittain. Mutta myös se, että se oli hauskaa ja kivaa. Ja oli kiva mennä niinku. Et se ei heti tuntunu työltä. Alussa me käytiin kuulumiset ja tämmöiset läpi, mikä ryhmäytti sitä ryhmää tosi paljon. Sai tutustua ihmisiin enemmän. Et, vaikka me tehtiin töitä siellä, niin se oli selvästi niinku tutustumista toisiin ja se niinku toi sitä syytä, miksi halus käydä viikottain.” 
Gülsüm, Dynamo –tyyppi 

Mitä kuuluu? Sen olemme esittäneet Dynamossa jokaisen ryhmäkerran aluksi. Tapoja kysymyksen esittämiseen on ollut monia. Joskus kysymys kahvikupin äärellä on ollut paras tapa ja joskus on ollut hyvä ottaa toiminnallinen aloitus. 

Toiminnalliset aloitukset tutustuttavat ryhmää toisten ryhmäläisten lisäksi myös tiloihin. Myös tilan tunteminen lisää huomattavasti turvallisuuden tunnetta ja antaa vapautta liikkumiseen. Liikkuminen vapauttaa myös kehot, mielet ja äänet. Toiminnallisissa harjoitteissa tulee erilaisia oivalluksia, naurua ja spontaaneja hetkiä, jotka vievät teitä ryhmänä eteenpäin. Valitse sellaisia harjoitteita, joissa pääset myös itse sekoittumaan ryhmäläisten keskelle ja näyttämään heittäytyvän puolesi. 

Uskalla heittäytyä. Niin keskusteluihin kuin tehtäviinkin. Anna itsestäsi jotain ryhmälle. Johda esimerkillä. 

Jutteleminen tehdään aina ryhmän arimpien ehdoilla. Jokainen ryhmäläinen osallistuu keskusteluun omilla ehdoillaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vastausvuoron voi antaa seuraavalle, jos ei sillä hetkellä halua vastata. Vastauksessaan saa kertoa niin vähän tai paljon kuin haluaa.  

TOISTO.  

Ohjaajan kannattaa aina toistaa, että keskustelussa jokainen saa tuoda itselleen sopivan määrän asioita esille. Tämä tuodaan jokaisessa keskustelussa ja jokaisella keskustelukerralla useaan otteeseen esille ääneen lausuttuna. Kun ohjaaja toimii itse ohjeen mukaisesti, luottamus keskustelutilanteeseen lisääntyy. Ja Dynamossa koettujen keskustelujen perusteella myös puheenvuorojen määrä lisääntyy.    

Ohjaana sinulla on tietenkin päämääränä saada kaikki mukaan keskusteluun. Avautumaan ja kertomaan oman mielipiteensä. Kokemaan niitä hetkiä, kun omalla mielipiteellä on väliä ja koko ryhmä kuuntelee JUURI SINUA.  

Dynamossa olemme ottaneet omiin keskustelutekniikkoihimme lainauksia niin sadutuksesta kuin Erätauko -dialogista. Toisaalta olemme ohjaajina perehtyneet myös Suomen Nuorisoseurojen turvallisemman tilan periaatteisiin ja pitäneet niitä myös jonkinlaisina työmme eettisinä lähtökohtina ryhmää ohjatessamme. 

Yksi tärkeimmistä huomioistamme on, että sekä ohjaaja että ryhmäläiset voivat kehittyä keskustelijoina ja kuuntelijoina.  

Sadutuksesta olemme ottaneet sen “hengen” mukaan sellaisena kuin se meille näyttäytyy; ryhmä vie keskustelua eteenpäin ja jokainen sanoittaa omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan. Ohjaaja voi keskustelussa toistaa sen, mitä nuori on sanonut, minkä avulla nuori henkilö pystyy mahdollisesti tuomaan oman ajatuksensa vielä selkeämmin esille. Keskustelukierroksia tehdään useampia. 

Se, että että menemme arempien ehdoilla, ei tarkoita, että pyrimme välttämään keskustelua. Päinvastoin! 

Teemme keskustellessa useamman kierroksen. Kerromme, että aina saa antaa vuoron eteenpäin ja olla sanomatta mitään. Keskustelussa katsotaan puhujaa ja mahdollisesti palataan keskustelijoiden kommentteihin. Varsinkin niihin niukkasanaisimpiin. Osoitetaan tällä tavalla tietoisesti, että olemme kuulleet, mitä on sanottu ja sillä on merkitystä. Jokaisen henkilön kommentti vie tuotantoa eteenpäin. Ja se, jos muistat kommentin vielä seuraavallakin kerralla, vie ryhmäläisiä vielä enemmän eteenpäin, koska osoitit kuuntelevasi heitä.  

Erätauko -dialogista olemme ehken napanneet vahvimpina ajatukset, että jokainen saapuu keskusteluun taustastaan riippumatta tasa-arvoisina ja, että jokainen kertoo asioista omasta kokemuksestaan käsin. Dynamossa se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sinun ei tarvitse osata tapahtumamarkkinointia, mutta sinulla on siitä kokemusta esimerkiksi kuluttajana. 

JA TIETENKIN, että ohjaajan on mahdollisuus valmistautua keskustelutilanteisiin. Jokainen keskustelu vie ryhmää niin yksilöinä kuin yhdessä eteenpäin. Ääneen lausutuissa sanoissa ja lauseissa on ryhmän liima.  

Käytä sitä liimaa. 

Hih! 

Menikö jo pateettisen puolelle? 

Huolenpito kunniaan 

“Joo ja just se, miten muutenkin me ollaan tavattu. Totta kai sitten niinku on kiva tulla, koska on rento ilmapiiri ja tälläi. Että se on vähän niinku kahvihetki vain. Keskustellaan jostain vähän vakavammasta, mutta se on sivuseikka.” 
Milla, Dynamo –tyyppi 

Kahvia! Valmiiksi katettu pöytä, jossa on eväitä ja ehkä vähän jotain hyvää. Kaikille reitti huolenpitoon ei ole ruoka, mutta saadun palautteen mukaan usealle on. Siksipä kannattaa osoittaa huolenpitoa sillä, että tyydytetään ensin arkiset, fyysiset tarpeet.  

Dynamossa elettiin jopa sellainen aikakausi, että eräs ohjaajista itse leipoi ryhmää varten. Se aika välkehtii myös Dynamon vakkariohjaajien silmissä kultaisena ja maistuvana muistona. 

Chokkon keikalla, Summervibes

Takaisin asiaan. Dynamossa leipä ei ole vain leipä, eikä kattaus vain kattaus. Tutustumisen ja vaikutustyön ryhmässä voi aloittaa, vaikka vaikuttamalla, mitä haluaisi välipalaksi. Tätä osa-aluetta ei kannata mitätöidä.  

Whatsapp -ryhmän viestittelyä voi alkuun vauhdittaa kyselemällä, mitä mehua välipalalle hankitaan tai, kuinka moni nyt joikaan kahvia. Henkilökohtainen kysymys, jossa ei ole juurikaan mitään arvolatauksia (nykyään toki voidaan vääntää, juodaanko tumma paahtoa ja riittävätkö rahat reilun kaupan kahviin. Päästään tässäkin keskustelussa ihan globaalillekin tasolle, jos näin halutaan). Mutta yritetään nyt pysyä asiassa! 

Kun ei kiukkunälkä vaivaa, niin on helpompi keskittyä asiaan.   

Ja, entäs juhlat sitten? Meillä Dynamossa on erikoistuttu Pommac –kuohuihin. Viimeistään silloin on hyvä hetki skoolata yhdessä, kun on kehitetty tapahtumalle nimi. Todellisuudessa juhlahetkiä voi kyllä kehiä jo aiemminkin. Pääsiäisenä Dynamo on halunnut muistaa ryhmää suklaamunilla. Koska, ei kai koskaan kukaan ole liian vanha iloitsemaan suklaamunayllätyksistä? Itseasiassa, jos jaat ne vielä henkilökohtaisesti, pääset jokaisen ryhmäläisen kanssa hetkeksi kahdenkeskiseen kontaktiin. Voitpa sanoa samalla kiitoksen sanatkin tähän asti tehdystä työstä! 

Hankkeen aikana meillä oli myös mahdollisuus tehdä esimerkiksi opintoretkiä tapahtumiin tai heittäytyä joskus myös vapaalle esimerkiksi keilaten. Jos oma budjetti ei anna periksi, kannattaa kysyä paikallisilta tapahtumatuottajilta, olisiko heillä innokkuutta sponsoroida ryhmälle sisäänpääsyä tai muuta tapaamista.  

Me kyllä oikeasti uskomme sinun viehätysvoimaasi, mutta kyllä erilaiset elämykset tekevät kutaa! 

Ylipäätään vuotuisjuhlien ottaminen ryhmän ohjelmaan mukaan rikkoo ryhmän arkea ja tuo vaihtelua. Yllätykset tuovat ohjaajan leikillisen puolen esille ja kuvastavat välittämistä. No herkut, ne nyt ylipäätään on silloin tällöin hauska juttu! 

Henkilökohtainen kontakti ryhmän alussa tervehtien ja ryhmän jälkeen viestillä  

 “Innokkuus, aina kun ne palaverit loppu niin oli niinku, että olipas kivaa, oh my god. Kun te lähette tekemään jotain, niin te ootte innoissaan. Se tekee itelleen semmosen hyvän olon. Sillai niinku, että ne ohjaajat on itekin innoissaan siitä, mitä aiotaan tehä. Et se näky kaikissa.” 
Gülsüm, Dynamo –tyyppi 

Dynamo -menetelmän neljännessä luvussa on esitelty toiminnallinen kokonaisuus, jota voi hyödyntää ensimmäisiin tapaamisiin. Tehtävien tavoitteena on, että ryhmään tulee tekemisen ja eteenpäin menemisen tunne. Yhteiskehittäminen luo parhaimmillaan alustan keskusteluille ja toiminnasta innostumiselle. Tehtävät on ajateltu tehtävän neljällä ensimmäisellä kerralla. 

Ryhmäprosessin näkökulmasta on tärkeää panostaa ensimmäisten kokoontumisten toiminnallisuuteen, jotta kaikki pääsevät ääneen ja tapahtumaprosessi pääsee alkamaan. Tapahtumaprosessi itsessään on toimiva koukku ryhmään jääntiin. Dynamo –nuorten haastatteluissa nousi vahvasti esiin, kuinka uteliaisuus määränpään toteutumisesta sai jäämään ryhmään.  

Ryhmään jäämiseen vaikutetaan myös arkipäivän viestinnällä. Muistatteko? Jätetään rauhaa ennen ryhmän alkua, jotta olet parhaimmillasi ottamaan vastaan ryhmäläiset. Jotta jaksat katsoa jokaista henkilökohtaisesti silmiin sanoa moi ja kysyä, miten menee? Tarvittaessa kannattaa aina muistaa myös kiitos ja anteeksi –sanojen käyttö. Ihminen ei kyllästy kiitoksiin. Ja mokan sattuessa, kyllä se anteeksi on oikeasti toimiva osoitus siitä, että olet pahoillasi. 

Ryhmän jälkeen on hyvä tehdä jonkinlainen jälkipuinti ja selonteko esim. Whatsapp -ryhmään. Tämä on hyvä tapa pyrkiä pitämään ryhmäläiset kiinni toiminnassa, vaikka joku olisi ollut poissa. Ei sitten tule sitä, että ryhmäläinen jää pois, koska on tietämätön asioista ja kynnys tulla takaisin nousee liian korkealle.  

Ja ehdottomasti kannattaa satsata pieni hetki myös henkilökohtaiseen viestintään ja antaa henkilökohtaista palautetta ryhmäläisille. Alleviivata sitä, että sut huomattiin ja sun ideasi teki vaikutuksen. Vaikka sen sanoisi jo ryhmässä, voi se olla vaikea ottaa vastaan. Kirjoitettuna se saattaa myös jäädä elämän pidemmäksi aikaa: 

“Positiivisten kommenttien saanti sekä tsemppaus pienistäkin onnistumisista tai itsensäylittämistilanteissa on tärkeää ja voi olla isompi juttu joillekin, kuin arvata saattaa.” 

Sillä tiedäthän ohjaaja? Sä olet todella tärkeä tyyppi! Sulla on merkitystä! Ja Dynamo -ryhmän mukana sä pääset aloittamaan sun mahdollistajan polun. Me luvataan, että se on todella elämää rikastuttava kokemus! 

 “On nuorempana aina valittanut ettei tapahdu mitään ja ettei nuorisolle ole yhtään mitään, niin nyt on sopiva hetki olla vaikuttamassa ja muuttamassa asioita. Sekin on ollut taustavaikuttajana, että nyt minä pääsen henkilökohtaisesti vaikuttamaan tähän lopputulemaan. Nyt ryhdyn tositoimiin.” 
Mika, Dynamo -tyyppi 

“Tää on niin kuin hiekkalaatikko, sä saat ite vaivata joka ikisen vaiheen prosessissa” 
Mika, Dynamo -tyyppi